Menu

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej jest bardzo trudna, odpowiedzialna oraz często niewdzięczna. Wymaga dużej dawki empatii lecz także odporności psychicznej na trudne sytuacje. Pracownicy socjalni muszą być bardzo w odporni psychicznie oraz potrafić radzić sobie z wieloma problemami, wnikać do trudnych środowisk, a także nauczyć się współpracy z wymagającymi ludźmi. Pracownicy socjalni wspierają rodziny w ich wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb oraz życia w godziwych warunkach. Praca ta może być satysfakcjonująca, jeżeli jednak posiada się odpowiednie kompetencje miękkie.

Jak rozpocząć pracę w pomocy społecznej?

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej to osoby mające profesjonalne przygotowanie, a także bardzo wysokie kwalifikacje etyczne. Konieczne jest ponadto ukończenie kolegium pracowników służb społecznych lub opcjonalnie studiów kierunkowych. Pracownik socjalny to osoba, która musi szanować godność człowieka oraz bronić tejże godności, lecz także prawo człowieka do samostanowienia oraz dbać o równość szans.

Praca w ośrodku pomocy społecznej - korzyści

Korzyścią z pracy na stanowisku pracownika socjalnego jest bez wątpienia możliwość niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Przynosi to z pewnością satysfakcję, jednak praca ta jest bardzo wymagająca zarówno pod względem odporności psychicznej jak także fizycznej. Dużą korzyścią jest jednak poznanie nowych środowisk oraz zmierzenie się z problemami innych osób.